برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Get - to - do - sth
شبکه مترجمین ایران

Get to do sth

Get to do sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
فرصت یا توانایی انجام کاری را داشتن.
Why do you work at home? I get to spend a lot of time with you and the kids.
چرا درخانه کار میکنی؟(زیرا) میتوانم کلی وقت با تو و بچه ها بگذرانم.
الهام حسینی
مجبورکردن یامتقاعدکردن کسی به انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Get to do sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )