برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

Get even

بررسی کلمه Get even

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to exact revenge; retaliate.
مترادف: retaliate
مشابه: pay off a score, reciprocate, settle a score

واژه Get even در جمله های نمونه

1. It is important to get even the small details right.
[ترجمه ترگمان]مهم است که حتی جزئیات کوچک را درست تنظیم کنید
[ترجمه گوگل]مهم است که حتی جزئیات کوچک را نیز بدست آوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. George cheated me but I'll get even with him one day!
[ترجمه علیرضا] جورج به من کلک زد ولی من یه روزی تلافیشو سرش در میارم
|
[ترجمه مرتضی] جورج به من کلک زد ولی من یه روزی با او تصفیه حساب خواهم کرد
|
[ترجمه ترگمان]جورج به من کلک زد، اما حتی یک روز هم با او کار خواهم کرد!
[ترجمه گوگل]جورج فریب خورد اما من حتی یک روز هم با او خواهم بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't get mad, get even.
[ترجمه داریوش] ...

معنی کلمه Get even به انگلیسی

get even
• repay in kind, get revenge, square accounts with
get even with
• avenge, reap vengeance upon

Get even را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشته
انتقام گرفتن ،کینه جویی
کاربر آبادیس
به دست آوردن
مهسا خسروی
تلافی کردن
مرتضی
تلافی کردن ،تصفیه حساب کردن ،
Shirinbahari
تلافی کردن
I want to get even with her
مبین عصمتی
تلافی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Get even مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )