برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Get away with something

Get away with something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
قسر در رفتن از چیزی، گیر نیفتادن بخاطر چیزی، قسر بیرون رفتن ، (مثال) If I thought I could get away with it, I wouldn't pay my taxes at all. اگر فکر می کردم که می توانستم ازش قسر بیرون برم، هرگز مالياتم را پرداخت نمی کردم.
Elahe
Not be punished for sth you have done wrong
نوید نبوی
جان سالم بردن از چیزی
از چیزی جان بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Get away with something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )