برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1406 100 1

Get ahead


جلو زدن، پیشی گرفتن

بررسی کلمه Get ahead

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to advance; succeed.
مشابه: arrive, ascend

- He wanted to get ahead in his field.
[ترجمه ترگمان] اون می‌خواست تو زمینه کارش پیشرفت کنه
[ترجمه گوگل] او می خواست در زمینه خود پیشرفت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Get ahead در جمله های نمونه

1. If only our horse can get ahead of the leading runner,it can win the race.
[ترجمه ترگمان]اگر فقط اسب ما بتواند جلوتر از دونده پیشتاز برسد، می‌تواند برنده مسابقه شود
[ترجمه گوگل]اگر تنها اسب ما بتواند از دونده پیشرو پیشروی کند، می تواند مسابقه را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She's keen to get ahead in her career.
[ترجمه ترگمان]او مشتاق است که به کارش ادامه دهد
[ترجمه گوگل]او مشتاق است تا در کار خود پیشرفت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If we want to get ahead of our competitors, we ought to invest more in R and D.
[ترجمه ترگمان]اگر ما می‌خواهیم جلوتر از رقبای خود برویم، باید بیشتر در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنیم
[ترجمه گوگل]اگر ما می خواهیم جلوتر از رقبای خود باشیم، باید سرمایه بیشتری در R و D سرمایه گذاری کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She wants to get ahead in her career.
[ترجمه ترگمان]میخواد تو کارش پیشرفت کنه
[ترجمه گوگل]او می خواهد در کار خود پیشرفت کند
[ترجمه ش ...

معنی عبارات مرتبط با Get ahead به فارسی

جلو زدن از، برتری یافتن بر، بهتر شدن از

معنی کلمه Get ahead به انگلیسی

get ahead
• succeed, move ahead, advance (especially professionally or financially)
get ahead of
• overtake, pass, surpass, exceed

Get ahead را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
پیشرفت کردن،
Alireza-vafa
پیشرفت /گسترش
Tannaz love tataloo
پیشرفت کردن یا جلو زدن =to advance or develop
🐾 مهدی صباغ
موفق تر بودن از دیگران
انجام دادن کارها، بهتر از دیگران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get ahead
کلمه : get ahead
املای فارسی : گات اهید
اشتباه تایپی : لثف شاثشی
عکس get ahead : در گوگل

آیا معنی Get ahead مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )