برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1496 100 1
شبکه مترجمین ایران

Generally Accepted Auditing Standards (GAAP)

معنی Generally Accepted Auditing Standards (GAAP) در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] اصو ل پذیرفته شده حسابرسی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Generally Accepted Auditing Standards (GAAP) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )