برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Generalized amnesia

Generalized amnesia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
فراموشی فراگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Generalized amnesia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )