برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

General Aptitude Test Battery

General Aptitude Test Battery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مجموعه آزمون های سرعت انتقال

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی General Aptitude Test Battery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )