برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Gemeinschaft and Gesellschaft

Gemeinschaft and Gesellschaft را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد جوکار
اجتماع و جامعه

کتاب جامعه‌شناس آلمانی فردیناند تونیس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Gemeinschaft and Gesellschaft مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )