برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

Gee

/ˈdʒiː/ /dʒiː/

معنی: هوس، صدای هی و هین کردن
معانی دیگر: به راست چرخیدن، دست راست رفتن (در برابر: به چپ چرخیدن haw)، (در تربیت و راندن اسب و گاو و غیره) هین، هی، برو جلو، به جلو (معمولا به صورت: gee up)، (خودمانی) عجب !، خدایا!، ای عیسی !، (مخفف: grand) هزار دلار، حرف g و صدای آن، هین که درموقع راندن اسب و گاو گفته میشود، صدای هی و هین کردن برای راندن حیوان هین کردن، بوالهوسی

بررسی کلمه Gee

حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: turn right! (used in directing a horse or work animal). (Cf. haw
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: gees, geeing, geed
عبارات: gee up
• : تعریف: to change or cause to change direction by turning right. (Cf. haw
حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: used as a mild exclamation of wonder or surprise.
مشابه: boy, goodness, gracious

- Gee, I didn't know you could play the piano!
[ترجمه Arezoo] خدایا نمیدانستم می توانی پیانو بنوازی
|
[ترجمه A.A] خدای من ، نمیدونستم تو میتونی پیانو بزنی
|
[ترجمه MJN] عجب! نمی دونستم تو میتونی پیانو بزنی(بنوازی)|
[ترجمه ترگمان] ...

واژه Gee در جمله های نمونه

1. he gave me two gee
او به من دو هزار دلار داد.

2. Gee, it's good to have a look at you, old socks!
[ترجمه A.A] خدای من ، جورابهای قدیمی ! بد نیست یک نگاه بهتون بیاندازم
|
[ترجمه ترگمان]خیلی خو به که یه نگاهی به تو بیندازم، جوراب‌های کهنه!
[ترجمه گوگل]جی، خوب است نگاهی به شما، جوراب های قدیمی!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Gee whiz, they carried on and on, they loved the evening.
[ترجمه A.A] نه بابا ، اونها همینطور ادامه دادند، اونها از شب خوششون میاد
|
[ترجمه ترگمان]Gee که ادامه می‌دادند، شب را دوست می‌داشتند
[ترجمه گوگل]عجله نکنید، آنها در طول روز انجام می دادند و عاشق می شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Aw, gee, Mom, do we ...

مترادف Gee

هوس (اسم)
longing , fancy , calf love , lust , caprice , fad , whim , whimsy , fantasy , whim-wham , concupiscence , crotchet , humoresque , whimsey , scape , whigmaleerie , gee , heartthrob , libido , megrim
صدای هی و هین کردن (فعل)
gee

معنی عبارات مرتبط با Gee به فارسی

(معمولا توسط بچه ها ادا می شود) عجب !، نه بابا!، برو ببینم !

معنی کلمه Gee به انگلیسی

gee
• gosh!, golly! (cry of surprise); gee whiz, geez! , wow! (cry of wonder or surprise)
• order a horse or work animal to turn to the right side; give a command to a work animal to go ahead or go faster
• (slang) $1,000, one thousand dollars
• some people say `gee' when they are surprised or excited; used in informal american english.
gee gee
• (british) horse (term used by children)
gee string
• loincloth, cloth worn over the genitals; small cloth covering held over the genitals by a thin cord (often worn by striptease dancers)
gee up
• (british slang) jest, trick, prank, joke
gee whiz
• geez! , wow! (cry of wonder or surprise)
gee gee
• (british) horse (term used by children)

Gee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پوریا
جلب توجه
F_kh
Gee از ریشه jesus به معنی یا مسیح! برای نشوند دادن سوپرایز و تعجب و اشتیاق یا همدردی ....
Gee! That looks like fun!
MO
وای خدای من
Gee=oh my God
میثم علیزاده
1.Gee: یا خدای خودمون
2. Gee up: در هنگام راندن یک چهارپا، مثلا اسب سواری، با صدای بلند گفته میشه و برای وادار کردن حیوان به تندتر رفتن به کار می ره.
حمیدرضا
عجب
نه بابا
بی خیال
مرجان فرجی
خدا..‌.!
وای خدا!
اکه هی!
منا جهانبخشی
ای بابا!

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gee
کلمه : gee
املای فارسی : گئها
اشتباه تایپی : لثث
عکس gee : در گوگل

آیا معنی Gee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )