برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

Gates

واژه Gates در جمله های نمونه

1. the barbarians are pounding at the gates of civilization
بربرها بر دروازه‌های تمدن می‌کوبند.

2. Love is the master key that opens the gates of happiness.
[ترجمه ترگمان]عشق کلید اصلی است که دروازه‌های سعادت را می‌گشاید
[ترجمه گوگل]عشق کلید اصلی است که دروازه شادی را باز می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The gates are locked at 6 o'clock.
[ترجمه ترگمان]دروازه‌ها ساعت ۶ قفل شده‌اند
[ترجمه گوگل]دروازه ها در ساعت 6 قفل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There were pickets outside the factory gates.
[ترجمه ترگمان]در بیرون از دروازه‌های کارخانه، pickets دیده می‌شد
[ترجمه گوگل]پیست های خارج از دروازه های کارخانه وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We posted sentries at the gates.
[ترجمه ترگمان]ما نگهبانان رو دم دروازه گذاشتیم
[ترجمه گوگل]ما گاردین را در دروازه ها فرستادیم
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با Gates به فارسی

دروازه ی مروارید آذین آسمان، دروازه ی بهشت، دروازه ی عرش

معنی کلمه Gates به انگلیسی

gates
• bill gates (born 1955), united states computer software designer, chairman and co-founder of microsoft inc., one of the world's richest men; family name
gates of heaven
• figurative entrance to heaven
gates of zion
• entrance to the land of israel
bill gates
• william henry gates iii (born 1955), united states computer software designer, chairman and co-founder of microsoft inc., one of the world's richest men
pearly gates
• gates of heaven, entrance to paradise, entrance to heaven

Gates را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Niloo
گیت فرودگاه
Fatmehe
خروجی
محمد پارسا گرامی
ورودی ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Gates مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )