برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

GMP

مخفف GMP

عبارت کامل: Guaranteed Maximum Price
موضوع: عمومی
جی ام پی عبارت است از روش های بهینه یا مطلوب تولید که برای بالابردن کیفیت و اطمینان از کارآیی فرآورده دارویی بکار میرود. کاهش ضایعات و جلوگیری از خطرهای احتمالی تولید نیز از فوائد اجرای جی ام پی محسوب می گردد.

اصول جی ام پی به اختصار عبارت است از ساختمان ها، تأسیسات، دستگاه ها و تجهیزات، نیروی انسانی ، کنترل کیفی و مقررات آن (GLP)، مستند سازی ، تهیه روش ها و دستور العمل ها، بهداشت و نظافت، کالیبره کردن و تنظیم دستگاه ها، ارزیابی وسایل و شرایط کار، آموزش پرسنل، بازرسی داخلی ، کنترل های پایداری و بررسی کیفیت در بازار، رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان

GMP را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی رضایی
فراهم کردن پیش نیاز های انجام تولید
good manufacture practice

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی GMP مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )