برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

GL


(در اصل) ورقه ی آهن آبکاری شده، حلبی، (عامیانه) نظامی، ارتشی، وابسته به افسران بازنشسته، وابسته به نظامیان سابق، ساز و برگ نظامیان (به ویژه پوشاک)، سخت گیر، پرانضباط، (عامیانه) سرباز، سرباز وظیفه، مخفف issue general امر، ملزومات ارتش، تدارکات ارتش

واژه GL در جمله های نمونه

1. Professor Benton said a low GL breakfast helped curb obesity by discouraging snacking.
[ترجمه ترگمان]پروفسور بنتون گفت که یک صبحانه با GL پایین به مهار obesity با discouraging snacking کمک کرده‌است
[ترجمه گوگل]پروفسور بنتون گفت که یک صبحانه خنک خنک باعث کاهش فشار چاقی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That's right -- not only can you use Goo. gl to generate QR codes, but now you can build it into your own software.
[ترجمه ترگمان]درست است - - نه فقط می‌توانی از Goo استفاده کنی حالا شما می‌توانید کد QR تولید کنید اما حالا می‌توانید آن را در نرم‌افزار خودتان بسازید
[ترجمه گوگل]درست است که نه تنها می توانید از Goo استفاده کنید GL برای تولید کدهای QR، اما حالا شما می توانید آن را به نرم افزار خود ساخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Responsible for GL account book keeping and Perform daily accounting and Adm. functions.
[ترجمه ترگمان]مسیول نگهداری دفترچه حساب GL و اجرای accounting روزانه و Adm
[ترجمه گوگل]مسئول حسابداری حسابداری GL و انجام توابع حسابداری روزانه و Adm
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The optimum pH was 0 for GL - 7 ...

مخفف GL

عبارت کامل: Gastrointestinal
موضوع: پزشکی
دستگاه گوارش

معنی GL در دیکشنری تخصصی

[شیمی] گلوسینیم - نام دیگر بریلیم
[زمین شناسی] موفق باشی

معنی کلمه GL به انگلیسی

gl
• (chemistry) lightweight metallic element (former name of beryllium)
open gl
• (computers) multi-platform application program interface for graphics hardware (developed and licensed by silicon graphics)

GL را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی gl

کلمه : gl
املای فارسی : گکل
اشتباه تایپی : لم
عکس gl : در گوگل

آیا معنی GL مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )