برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

GEM

/ˈdʒem/ /dʒem/

معنی: جواهر، گوهر، سنگ گرانبها، جواهر نشان کردن، مرصع کردن
معانی دیگر: جواهر کنده کاری نشده، جواهر معدن، تحفه، چیز عالی، بهترین در نوع خود، آدم برجسته و ارزشمند، آدم نخبه، مافین (نوعی نان تخم مرغ دار و معمولا شیرین که داغ می خورند)

بررسی کلمه GEM

اسم ( noun )
(1) تعریف: a precious stone that has been cut and polished, or a pearl of high quality; jewel.
مترادف: bijou, jewel
مشابه: ornament, rock, solitaire, stone

- Rubies, diamonds, and emeralds are precious gems.
[ترجمه ترگمان] rubies، الماس و زمرد، جواهرات قیمتی هستند
[ترجمه گوگل] Rubies، الماس و زمرد ها سنگهای قیمتی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: anything or anyone that is highly regarded or valuable.
مترادف: jewel, pearl, treasure
مشابه: dandy, keeper, ornament, pride

- My first car was a real gem.
[ترجمه ترگمان] اولین ماشین من یه جواهر واقعی بود
[ترجمه گوگل] اولین ماشین من یک جواهر واقعی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- That wife of yours is a gem.
[ترجمه ترگمان] اون زن تو یه جواهری
[ترجمه گوگل] این همسر شما یک جواهر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

واژه GEM در جمله های نمونه

1. a gem of great scarcity
یک جواهر بسیار کمیاب

2. the gem presented a dazzling play of colors
جواهر نمایش خیره کننده‌ای از رنگ‌ها را ارائه داد.

3. a perfect gem
یک جواهر بی‌عیب و نقص

4. an orient gem
گوهر تابناک

5. an unset gem
جواهر کار گذاشته نشده

6. he is a gem of a friend
او در دوستی معرکه است.

7. a flaw in a gem or a crystal vase
ترک در جواهر یا گلدان بلور

8. a diamond is a valuable gem
الماس گوهر گرانبهایی است.

9. This is a little gem of a flower.
[ترجمه ترگمان]این یک جواهر کوچک از گل است
[ترجمه گوگل]این گوهر کوچک یک گل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. That restaurant is a little gem.
[ترجمه ترگمان]اون رستوران یه جواهر کوچیکه
[ترجمه گوگل]این رستوران یک گوهر کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف GEM

جواهر (اسم)
ouch , bijou , jewel , gem , treasure
گوهر (اسم)
nature , essence , jewel , gem
سنگ گرانبها (اسم)
jewel , gem
جواهر نشان کردن (فعل)
gem
مرصع کردن (فعل)
jewel , gem , enchase , stud , set with jewels

معنی عبارات مرتبط با GEM به فارسی

شیمى : دیول دوقلو

مخفف GEM

عبارت کامل: Global Entrepreneurship Monitor
موضوع: علمی
دیدبان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از گروه های علمی – پژوهشی است که هدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده های پژوهشی معتبر در سطح بین المللی درخصوص فعالیت های کارآفرینانه است. داده های کمی و کیفی حاصله در گزارش های جهانی GEM منبع ارزشمندی از اطلاعات برای تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کشورهای عضو است.

معنی GEM در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] برنامه ای که کیفیت های مشابه Macpaint Macintiosh را به ریز کامپیوترهای گوناگونی شامل کامپیوتر شخصی IBM و آثاری اس تی اضافه می کند .
[معدن] جواهر (زمین شناسی اقتصادی)
[شیمی] دیول دوقلو
[نساجی] نوعی دستگاه فوقانی تشکیل دهانه تار با 12 تا 32 ورد بطور مثبت

معنی کلمه GEM به انگلیسی

gem
• precious stone, jewel, gemstone; something rare or precious; (slang) someone or something special
• a gem is a jewel.
• you can refer to someone or something as a gem if they are especially good or pleasing.
precious gem
• valuable stone (i.e. diamond, ruby, sapphire, etc.)

GEM را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Neyo
گوهر، جواهر
Iuuu
گوهر جواهر
آرش
گوهر
ابوالفضل صابرنژاد
یاقوت،سنگ گرانبها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی gem

کلمه : gem
املای فارسی : جگم
اشتباه تایپی : لثئ
عکس gem : در گوگل

آیا معنی GEM مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )