برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

GE

/ɡə/ /ɡə/

رجوع شود به: gaea، مخفف:، (انجیل) کتاب آفرینش

بررسی کلمه GE

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element germanium.

واژه GE در جمله های نمونه

1. Defects of body in ge may be more likely with a stroke centered in the lower portions of the parietal lobe.
[ترجمه ترگمان]نقص‌های پیکر در جنسیت ممکن است بیشتر با یک ضربه در قسمت پایین بخش آهیانه‌ای قرار بگیرند
[ترجمه گوگل]نقص در بدن در ge ممکن است با سکته مغزی که در قسمت های پایین تر لبه تیریت قرار دارد، بیشتر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bao Ge, released in June after three years in a labor camp, was recently allowed to have a passport.
[ترجمه ترگمان]Bao که در ماه ژوئن پس از سه سال در یک اردوگاه کار آزاد شد، به تازگی اجازه داشت تا گذرنامه داشته باشد
[ترجمه گوگل]Bao Ge، که در ماه ژوئن پس از سه سال در اردوگاه کار آزاد شد، اخیرا مجاز به گذرنامه بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He would take a successful picture by Ge rme and purchase its lithographic and photographic reproduction rights.
[ترجمه ترگمان]او با Ge rme یک عکس موفق به دست خواهد آورد و اثر لیتوگرافی و لیتوگرافی آن را خریداری می‌کند
[ترجمه گوگل]او تصویر موفقیت آمیز توسط Ge rme را می گیرد و حقوق تولید مثل لیتوگرافی و عکاسی را خریداری می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مخفف GE

عبارت کامل: Georgia
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور گرجستان

معنی GE در دیکشنری تخصصی

[شیمی] ژرمانیم - نوعى عنصر شبه فلز
[کامپیوتر] بزرگتر از یا برابر با Greater than of Equalto .
[برق و الکترونیک] germanium-ژرمانیم عنصر فلزی شکننده با رنگ سفید مایل به خاکستری که عدد اتمی آن 32 و وزن اتمی آن 72/95 است . این عنصر به همراه سیلیسیم و کربن گروه 1VA جدول تناوبی قرار دارد . ژرمانیم از نیمه رسانای مهمی است که به شکل گسترده ای در ترانزیستورها و دیودهای اولیه استفاده می شد اما در حال حاضر در اکثر قطعات نیمه رسانای تجاری ، سیلیسیم جانشین آن شده است .
[زمین شناسی] ژرمانیوم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Germanium - شماره اتمی :32 - وزن اتمی :72.59 - آرایش الکترونی :2-8-18-4 - نوع عنصر :فلزات - گروه جدول تناوبی :14 - lVA - دوره جدول تناوبی :4

معنی کلمه GE به انگلیسی

ge
• large american company, leading manufacturer of electrical appliances and electronic instruments

GE را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ge

کلمه : ge
املای فارسی : اگ‌ها
اشتباه تایپی : لث
عکس ge : در گوگل

آیا معنی GE مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )