برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

GD


مخفف: (شیمی) مخفف گادولینیم، مخفف: گارد، نگهبان

بررسی کلمه GD

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element gadolinium.

واژه GD در جمله های نمونه

1. The diffusion mechanisms of Gd adatom on Cu ( 110 ) surface are investigated by means of molecular dynamics.
[ترجمه ترگمان]مکانیسم‌های انتشار of adatom در سطح آلومینا (۱۱۰)با استفاده از دینامیک مولکولی بررسی می‌شوند
[ترجمه گوگل]مکانیزم های انتشار Gd adatom بر روی سطح Cu (110) با استفاده از دینامیک مولکولی بررسی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Part 2: The analysis about development course of GD automobile manufacturing industry.
[ترجمه ترگمان]بخش ۲: تحلیل مسیر توسعه صنعت تولید خودرو GD
[ترجمه گوگل]قسمت 2: تجزیه و تحلیل در مورد روند توسعه صنعت خودرو سازی GD
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Possible matrix effect on products in Gd + CO 2 an Lu + CO 2 reactions has been discussed.
[ترجمه ترگمان]تاثیر ماتریسی ممکن بر محصولات در reactions + ۲ CO [ ۲ ] CO + ۲ CO [ ۲ ] مورد بحث قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]اثر ماتریکس ممکن است بر روی محصولات Gd CO 2 و واکنش های CO 2 لو مورد بحث قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The results show that the effect of Gd and Sn doping is to increase the dielectric constant and to reduce the Curie tempera ...

مخفف GD

عبارت کامل: Grenada
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور گرنادا

معنی GD در دیکشنری تخصصی

[شیمی] گادولینیم - که یکی از فلزات خاک هاى کمیاب است
[برق و الکترونیک] gadolinium-گادولینیم عنصر فلزی از رده ی خاکهای نادر با عدد اتمی 64.
[زمین شناسی] گادولینیم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Gadolinium - شماره اتمی :64 - وزن اتمی :157.25 - آرایش الکترونی :2-8-18-25-9-2 - نوع عنصر :خانواده لانتانیدها

معنی کلمه GD به انگلیسی

gd
• (chemistry) symbol of the chemical element gadolinium

GD را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gd

کلمه : gd
املای فارسی : عدا
اشتباه تایپی : لی
عکس gd : در گوگل

آیا معنی GD مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )