برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

G

/ˈdʒiː/ /dʒiː/

معنی: حرف هفتم الفبای انگلیسی
معانی دیگر: شتاب جاذبه، (عامیانه) هزار دلار، (آموزش و پرورش) نمره ی خوب، (موسیقی) نت پنجم در سی ماژور، کلید یا تاری که این نت را می زند، (سینما) فیلمی که برای هر سنی مناسب است، مخفف:، رسانایی، بازی، اندازه، درجه، (فیزیک) گوس

بررسی کلمه G

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "general audiences," a film rating signifying that a film is appropriate for viewers of all ages.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "gram," or "grams," the basic unit of weight in the metric system, equal to one thousandth of a kilogram or 15.43 grains.
اسم ( noun )
حالات: G's
(1) تعریف: the seventh letter of the English alphabet.

(2) تعریف: the fifth note in the musical scale of C major.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "gravity," or "gravities," the force by which a planet or other such body tends to draw objects toward its center.

واژه G در جمله های نمونه

1. You should eat more food that contains a lot of fibre, e. g. fruit, vegetables and bread.
[ترجمه ترگمان]شما باید غذای بیشتری بخورید که حاوی فیبر زیادی است گرم میوه، سبزیجات و نان
[ترجمه گوگل]شما باید بیشتر غذا بخورید که حاوی مقدار زیادی فیبر باشد g میوه، سبزیجات و نان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Here the music modulates from E to G.
[ترجمه ترگمان]اینجا موسیقی modulates از E تا G
[ترجمه گوگل]موسیقی در اینجا از E به G تقسیم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spacecraft re-entering the earth's atmosphere are affected by g forces.
[ترجمه ترگمان]سفینه‌های فضایی وارد اتمسفر زمین شده، تحت‌تاثیر نیروهای گرم قرار گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]فضاپیمای مجددا به جو زمین وارد می شود توسط نیروهای g تحت تأثیر قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Play it on the G string.
[ترجمه ترگمان]آن را روی سیم جی پخش کنید
[ترجمه گوگل]آن را در رشته G بازی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

مترادف G

حرف هفتم الفبای انگلیسی (اسم)
g

معنی عبارات مرتبط با G به فارسی

مخفف: گرم کالری (میزان انرژی لازم برای آنکه حرارت یک گرم آب یک درجه بالا برود)
رجوع شود به: treble clef
الکترونیک : ارائه جى
(فیزیک و علوم فضایی) نیروی ژ،نیروی جی (واحد اندازه‌گیری میزان فشار وارده بر جسمی که شتاب آن در حال افزایش است) (با g کوچک هم نوشته می‌شود)
شیمى : gas-liquid chromatographyکروماتوگرافى گاز - مایع
التفاتی درحق من بکنید
مخفف: کارمند یا کارآگاه اداره ی بازرسی دولت فدرال آمریکا (اف بی آی .f.b.i)، نماینده مخصوص دایره بازرسی، بازرس مخصوص
زیست شناسى : تولید ناخالص ملى
حرف هفتم الفبای انگلیسی و لاتین، صدای این حرف که در انگلیسی گاهی معادل ((گ)) (مثل go) و گاهی معادل ((ج)) (مثل gem) است، (در فهرست ها و ردیف ها) رقم هفتم، هر چیزی به این شکل :g، وابسته به g
شیمى : gel premeation chromatographyکروماتوگرافى ژل تراوا
الکترونیک : ارائه جى
نقطه جی، ناحیه ای در دیواره ی مهبل زنان که (طبق نظریه ی اثبات نشده ی یک پزشک آلمانی به نام گرافن برگ در سال 1950) اگر با انگشت لمس شود در زن حالت انزال ایجاد می کند
...

مخفف G

عبارت کامل: Gram
موضوع: پزشکی
گرم

معنی G در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] پیشوند giga .
[برق و الکترونیک] glga-گیگا پیشوندیث کهضریب 10 به توان 9 معادل با 1،000،000،000 یا یک بیلیون را نشان می دهد . قبلاً کیلومگا نامیده می شد. - gate-دریچه ؛ گیت 1. نوعی مدار منطقی رقمی با یک یا چند ورودی یا چند ورودی و یک خروجی که سازماندهی آن به گونه ایست که خروجی به ازاء شرایط خاصی از ورودی ها تولید می شود . ساده ترین نمونه آن دریچه "نه" (ناتNOT ) است که خروجی آن همواره مخالف مقدار ورودی است. دریچه ی "و" (آند AND ) با دو یا چند ورودی ،تنها وقتی خروجی تولید می کند که همه ی ورودی های آن همزمان صفر یا یک باشند . خروجی دریچه ی "یا" (OR ) وقتی است که همه ی ورودی های آن همزمان صفر نباشند . 2. نام الکترود کنترل در یک فت (FET ) ،مسفت (MESFET) ،یا همت (HEMT ) . ولتاژ اعمال شده به گیت ،ویژگی های رسانش کانال واقع در زیر آن را کنترل می کند. گیت مسفت (فت فلز- نیمه رسانا) تماس نزدیک با نیمه رسانا دارد . حال آنکه گیت ماسفت (فت نیمه رسانا-اکسید-فلز) به وسیله ی یک لایه نازک ،نوعاً به ضخامت 100 تا 1000 آنگستروم ،از نیمه رسانا جدا شده است . 3. ترکیبی از ترانزیستورها که عملیات منطقی نظیر NOT،NAND، یاNOR را انجام می دهد . - gauss-گاؤس واحد الکترومغناطیسی سی جی اس [CGS] برای القای مغناطیسی بی . واحد ای آی ، تسلا ، معمولتر است . - gram-گرم یک هزارم یک کیلوگرم . - gravitational force-نیروی گرانشی نیروی کشش زمین ، با نیروی مشابهی که برای شتاب دادن یا ترمز کردن یک جسم متحرک آزاد با آهنگ تقریبی 9/8 متر بر ثانیه لازم است . - grid-شبکه 1. الکترود واقع در بین کاتد و آند یک لامپ الکترونی که دارای یک یا چند روزنه است که تحت شرایط خاص الکترونها و یا یونها می توانند از آن عبور کنند . شبکه،شارش الکترونی از کاتد به آند را کنترل می کند. 2. شبکه ای از خطوط هم فاصله که خانه های مربعی به وجود می آورد و برای تعیین نقاط مجاز سوراخ کاری روی یک تخته مدار چاپی یا بدنه به کار می رود . - conducance-رسانایی[ جی] معیاری از توانایی ماده برای رسانش الکتریسیته . رسانایی عکس مقاومت ماده است و بر حسب زیمنس بیان می شود . رسانایی ، بخش مقاومتی یا حقیقی ادمتانس را تشکیل می دهد.
[نساجی] هفتمین حرف لاتین
...

معنی کلمه G به انگلیسی

g
• fifth note of the diatonic scale (music); one grand, one thousand dollars (slang)
• seventh letter of the english alphabet
• gravity; unit of acceleration (physics)
g branch ghq
• general staff branch ghq
g string
• a g-string is a narrow band of cloth that is worn between a person's legs to cover his or her sexual organs, and that is held up by a piece of string round the waist.
g suit
• suit worn by pilots and astronauts designed to counteract the physiological effects of acceleration
g teborg
• city and main seaport of sweden (also gothenburg)
g th
• family name (form of goeth); amon leopold g?th (1908-1946), born in vienna (austria), captain of the ss who was the commanding officer of the nazi concentration camp at plaszow
g treble clef
• musical symbol
b | g
• goods placed in a bonded warehouse, goods that are held until customs duties are paid
negative g
• negative acceleration, deceleration

G را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریاد
جی به عنوان حرف اول کلمه ی آشنای گنگستر بین اوباش و لات و لوت های بدرد خوره امریکا خصوصا سیاه پوستان نازنین همچنین رپ کن ها و طرفدارها شون بسیار پرکاربرده
Bastard cops can't do nothin to a G
Dark Light
💎G means mate in slang English, however u only use this to ur closest friends.
1) What’s up G

2) yo G


💎1. A gangster

2. A thousand dollars

3. A title of endearment
1. Thats a real G.

2. Let me borrow a G.

3. What up, G?

💎1) shortened form of "gangsta"
2) shortened form of "grand" ($1000)
3) word used to call someone who you dont know their name like a cabby
4) word used to a close friend for "endearment" (la de da fancy word, lol)
1) in Thug'z Mansion you gotta be a G
2) Cost a nigga a hundred G'z (Big Syke - Picture Me Rollin')
3)Yo, G, to 21st street
4) That's it, G!

💎Plain and simple a Gansta

💎Universal gravitational constant.

G = 6.67300E-11 m^3/kg/s^2
g = Gm/r^2

Acceleration due to gravity, in m/s^2.
Turns out to be ~9.8 m/s^2 if mass and radius of Earth are used in above equation.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی g

کلمه : g
املای فارسی : گ
اشتباه تایپی : ل
عکس g : در گوگل

آیا معنی G مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )