fuel consumption

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• process of using up fuel

پیشنهاد کاربران

مصرف سوخت
fuel consumption ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای )
واژه مصوب: مصرف سوخت
تعریف: حجم یا جرم مشخصی از سوخت که در موتورها در واحد زمان مصرف می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما