fruit of poisonous tree doctrine

تخصصی

[حقوق] نظریه مسموع نبودن ادله و مدارکی که در نتیجه بازرسی یا بازجویی غیرقانونی تحصیل شده باشند

معنی یا پیشنهاد شما