fourier analysis

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] تحلیل فوریه - تحلیل فوریه فرایندی که طی آن دامنه، بسامد، فاز، توابع همدوسی، توابع همبستگی، طیفهای توان، توابع انتقال ،و سایر توابع مؤلفه های سینوسی یک شکل موج معلوم تعیین می شود.
[ریاضیات] آنالیز فوریه

معنی یا پیشنهاد شما