floating grid free grid

تخصصی

[برق و الکترونیک] شبکه ی شناور ؛ شبکه ی آزاد شبکه ی لامپ الکترونی که به مداری وصل شده باشد . به دلیل برخورد الکترونها به سیمهای شبکه، پتانسیل آن نسبت به کاتد منفی فرض می شود در نتیجه لامپ به آثار بیرونی نظیر حرکت دست در نزدیکی آن حساس است.

معنی یا پیشنهاد شما