flagperson

پیشنهاد کاربران

flagperson ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای )
واژه مصوب: پرچم زن
تعریف: فردی که با استفاده از پرچم یا چراغ یا جز آن تردد در محدودۀ کارگاه را واپایش می کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما