fixed price contract

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] قراردادهای مقطوع (قرارداد بر اساس قیمتهای مقطوع)
[صنعت] قرارداد قیمت ثابت - در این نوع قرار داد، یک هزینه کلی برای یک محصول که مشخصات آن تعیین شده است وجود دارد.. ساده ترین شکل یک قرارداد قیمت ثابت، یک درخواست خرید برای یک آیتم خاص جهت تحویل در زمان خاصی در قیمت خاصی می باشد.

معنی یا پیشنهاد شما