fissure eruption

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] فوران شکافه ای خروج لاوا یا پیروکلاست ها و گازهای همراه در امتداد شکستگی طویل .

معنی یا پیشنهاد شما