fiberglas


(نام تجارتی)، فایبرگلاس، پشم شیشه
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] (نام تجارتی ) 1- فایبرگلاس، پشم شیشه 2- پشم شیشه اى - 1- فایبرگلاس، پشم شیشه 2- پشم شیشه اى
[برق و الکترونیک] واسط داده های توزیعی تارنوری [ اف دی دی آی] شبکه ای که داده ها را از طریق کابل نوری با قالب return - to - zoro, invert - on - ones(NRZI) - non و با آهنگ در حدود 100 مگابیت در ثانیه ارسال می کند. - فایبر گلاس علامت تجاری کمپانی « دونز - کورنینگ، فایبرگلاس » برای تولیدات تار شیشه ای آن.
[نساجی] الیاف شیشه ای - پشم شیشه - فایبر گلاس

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما