ferrite rotator

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] چرخشگر فرُیتی ژیراتوری متشکل از استوانه ی فرُیتی در داخل یک موجبر که حلقه ای از آهنربای دائم دور آن قرار گرفته است و موجب چرخش صفحه ی قطبش امواج الکترومغناطیسی گذرنده از درون موجبر می شود. میزان چرخش به ابعاد استوانه ی فرُیتی و مغناطیس شوندگی فرُیت بستگی دارد.

معنی یا پیشنهاد شما