ferrite limiter

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] محدود ساز فرُیتی نوعی محدود ساز ریزموج کم توان و غیر فعال که در صورت کار در گستره ی خطی خود دارای کمترین اعوجاج فاز و اتلاف جایگذاری کمتر از 1 دسیبل است . سیگنال ورودی به نمونه ی تک بلور نارسنگ ایتریم - آهن یا فرُیت لیتیم، که توسط میدان مغناطیسی به حالت تشدید بایاس شده اند، تزویج می شود . از این محدود ساز برای جلوگیری از سوختن گیرنده های حساس و مسدود شدن توسط سیگنالهای تداخلی قوی استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما