feel down

پیشنهاد کاربران

unhappy or sad
DEPRESSED, DEJECTED
unhappy; unable to feel excited or energetic about anything
If you are feeling down, you are feeling unhappy or depressed
دل و دماغ نداشتن
منابع• https://www.ldoceonline.com/dictionary/down• https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/down• https://www.merriam-webster.com/dictionary/down• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/down
Feeling down به معنی احساس غمگینی هست
احساس یأس و ناکامی
احساس سرخوردگی
Feel down =feel blue =feel under the weather
سرحال نبودن . بی دلو دماغ بودن
ناراحت بودن. بیحصوله بودن
احساس ناراحتی کردن
ناراحت بودن
احساس سرشکستگی کردن
خسته کردن
افسرده کردن
بی رمق یا بی انگیزه کردن
از پا در آوردن
کلافه کردن
سرخورده کردن
دلسرد کردن
کسی که خلقش تنگ باشه - بی حوصله
مشابه این کلمه
Feel low
Sad
Depressed
هستند
به معنای
حال گرفته
ناخوش
بی دل و دماغ
یاحق

بپرس