federal communications commission


اداره ی ارتباطات دولت فدرال (یکی از بخش های دولت فدرال امریکا که کارش سرپرستی ایستگاه های رادیو و تلویزیون و تلفن و تلگراف و ماهواره ها و غیره می باشد)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a U.S. agency whose duty is to regulate the various communications industries including telephone, radio and television, and satellites.

تخصصی

[برق و الکترونیک] کمسیون ارتباطات فدرال [ اف سی سی] سازمان وابسته به دولت امریکا که مسئولیتهای زیر را به عهده دارد: 1. سیاست گذاری در مورد تخصیص بسامدها 2. تأیید صلاحیت دارندگان ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی تجاری و اعطای جواز بهآنها . 3. تأیید صلاحیت و اعطای گواهینامه به اپراتورهای حرفه ای و آماتوری رادیو و رادار و تکنیسینهای الکترونیک .

پیشنهاد کاربران

بپرس