fault protection

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] حفاظت در برابر خطا

معنی یا پیشنهاد شما