farebox

پیشنهاد کاربران

محفظه ای قلک مانند که کرایه اتوبوس درون ان انداختع میشود،
farebox ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای )
واژه مصوب: کرایه گیر
تعریف: افزاره ای که سکه، اسکناس، بلیت، بهامهر یا جز آن را بابت کرایه از مسافر می پذیرد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما