fanny fart

پیشنهاد کاربران

باد مهبل
نفخ واژن
آکادمیک/پزشکی: Vaginal flatulence
خروج باد از واژن یا همان نفخ واژن زمانی است که هوا در داخل واژن گیر می کند. هنگامی که هوا در دام افتاده است، در نهایت از واژن آزاد می شود ( معمولا هنگام رابطه جنسی یا بعد از آن ) و می تواند صدایی شبیه به باد آزاد شده از روده ایجاد کند. این مسئله یک رخداد طبیعی است و به ندرت باعث نگرانی جدی می شود اما در برخی موارد نشانه خطر و بیماری است.
...
[مشاهده متن کامل]

بپرس