fair use

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] پرسشهای همیشگی علامت اختصاری frquently asked questions و به معنای ( پرسشهای همیشگی ) FAQ فایلی از پرسشهای همیشگی است . که داوطلبان ارتباط با یک گروه خبری usenet از آن نگهداری می کنند . این فایلها توسط برنامه ی FTP از rtfm. mit edu قابل دسترس است .

پیشنهاد کاربران

استفاده منصفانه
استفاده منصفانه دکترینی در قانون ایالات متحده است که استفاده محدود از مطالب دارای حق نشر ( کپی رایت ) را بدون نیاز به کسب مجوز برای اولین بار از صاحب حق نشر مجاز می کند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما