fail safe control

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] کنترل ایمن از خرابی نوعی کنترل که طراحی ان طوری است که خرابی مدار آن در هیچ شرایطی نمی تواند وضعیت خطرناکی ایجاد کند.

پیشنهاد کاربران

fail - safe control ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای )
واژه مصوب: واپایش خرابیایمن
تعریف: نوعی واپایش خودکار که در هنگام خرابیِ سامانۀ افزارۀ واپاییده آن را حفظ می کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما