factored load

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] بار نهایی - بار ضریبدار - بار با ضریب
[زمین شناسی] بار نهایی، بار با ضریب، بار ضریب دار

معنی یا پیشنهاد شما