factor xi

پیشنهاد کاربران

فاکتور یازدهم ( اسم ) : پروتئینی در پلاسما که باعث لخته شدن خون می شود و در افراد مبتلا به هموفیلی C وجود ندارد.

بپرس