fabricant


سازنده، بافنده
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Should see CCTV " 3 · 15 " fabricant of trojan of evening party exposure uses trojan virus purloin after the case of information of the bank on many user net, she closed her network bank immediately.
[ترجمه ترگمان]Should \" ۳ of trojan of trojan of the CCTV of the evening of the evening of the evening of the evening of the evening of the evening of the virus of the virus of the case of the bank of the bank of the many of the user of the user of the user of the user of the user of the user of the user of the user، the her bank immediately
[ترجمه گوگل]باید ببیند که تروجان 3/15 از دوربین عکاسی رایانه ای استفاده می کند که با استفاده از ویروس تروجان، پس از اطلاعات بانک در بسیاری از شبکه های کاربر، به طور مستقیم از شبکه شبکه خود را بسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. According to its subject, the fabricant have adopted the nimble utilization to the cooperation principle and politeness principle.
[ترجمه ترگمان]با توجه به این موضوع، fabricant کاربرد چابک را با اصل هم کاری و اصول ادب اتخاذ کرده اند
[ترجمه گوگل]با توجه به موضوع آن، تولیدکنندگان با استفاده از انعطاف پذیری به اصل همکاری و اصل مشارکت پذیرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Because of fabricant 's original foresight and systemic thought, last year's hotel management system, made solely by students of grade has been used in some five-star hotels of Zhuhai already.
[ترجمه ترگمان]به دلیل پیش بینی اولیه fabricant و تفکر سیستمی، سیستم مدیریت هتل سال گذشته، که تنها توسط دانش آموزان کلاس ساخته شده، در برخی هتل های پنج ستاره of مورد استفاده قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]با توجه به پیش بینی های پیش بینی شده و سیستماتیک، سیستم مدیریت هتل در سال گذشته تنها توسط دانشجویان کلاس در برخی از هتل های پنج ستاره Zhuhai مورد استفاده قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Anti thinks, be given by fabricant Xiao Tinghai " thunder arrived ", or censure its page too too flowery, coarse.
[ترجمه ترگمان] Anti، Tinghai \"given be،،\" or page its too too coarse censure censure censure censure،، \" be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
[ترجمه گوگل]Anti فکر می کند، توسط تهیه کننده Xiao Tinghai 'رعد و برق به ارمغان آورد' داده شده، و یا سلب صفحه خود را بیش از حد پر زرق و برق، درشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Content fabricant often oversight this problem.
[ترجمه ترگمان]مدیریت محتوا اغلب بر این مشکل نظارت می کند
[ترجمه گوگل]تولیدکنندگان محتوا اغلب این مشکل را کنترل میکنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The bamboo brush holder collecting depends on its fabricant, styles in its age, design and carver.
[ترجمه ترگمان]جمع آوری نگهدارنده چوب بامبو به fabricant، سبک ها در سن، طراحی و کارور بستگی دارد
[ترجمه گوگل]جمع آوری بروشور بامبو بستگی به ساخت آن، سبک در سن، طراحی و carver دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Fabricant can combine the creative work of product proper motion of HP fittings, the perfect desktop in making him frame of mind purifies a solution.
[ترجمه ترگمان]Fabricant می توانند کار خلاق حرکت مناسب محصولات HP را ترکیب کنند، دسکتاپ کامل در ایجاد کادر ذهن یک راه حل را تصفیه می کند
[ترجمه گوگل]Fabricant می تواند کار خلاقانه از محصول مناسب اتصالات HP را ترکیب کند، دسکتاپ کامل در ساختن او از ذهن پاک کردن یک راه حل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Game culture is game fabricant from arrive with respect to the artistic appreciation consciousness according to oneself or not self-conscious infiltration at the beginning the concept in game marrow.
[ترجمه ترگمان]فرهنگ بازی با توجه به آگاهی هنری از خود یا عدم نفوذ آگاهانه در آغاز مفهوم تا مغز استخوان، از رسیدن به آگاهی هنری ناشی می شود
[ترجمه گوگل]فرهنگ بازی، سازنده بازی است که با توجه به هوشیاری هنری، با توجه به خود یا نفوذ خودآگاهی در ابتدا مفهوم مغز بازی را وارد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Because the trojan can give fabricant to create huge economic increase, one has been formed from the chain of trojan economy industry that makes transmission.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که the می تواند به fabricant کمک کند تا رشد اقتصادی عظیمی ایجاد کند، از زنجیره صنعت اقتصاد trojan تشکیل شده که انتقال را ایجاد می کند
[ترجمه گوگل]از آنجایی که تروجان می تواند باعث تولید بزرگ اقتصادی شود، یکی از زنجیره ای از صنعت تروجان است که باعث انتقال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Beijing You Xia net gives all " brand illicit is taken " fabricant went up to compare gold even precious groom class. You disappear between wind of raw meat or fish, the Mr.
[ترجمه ترگمان]شرکت \"You Xia\"، همه \"نامشروع\" را به شما اعطا می کند، \"fabricant\" رفت تا حتی طبقه داماد گران بها را مقایسه کند آقای عزیز، شما بین باد گوشت خام یا ماهی ناپدید می شوید
[ترجمه گوگل]پکن شما Xia خالص می دهد همه 'نام تجاری غیر قانونی گرفته شده است' fabricant رفت تا مقادیر طلا و حتی گریمار گروه جورج شما بین باد از گوشت خام یا ماهی ناپدید می شوید، Mr
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. We will not have the gladness of sharing the harvest with the fabricant when we buy those machine-made commodities from shops and supermarkets.
[ترجمه ترگمان]ما در هنگام خرید کالاهای ساخته شده از مغازه ها و سوپرمارکت ها، به اشتراک گذاری محصول با fabricant افتخار نخواهیم کرد
[ترجمه گوگل]وقتی که ما کالاهای ساخته شده از مغازه ها و سوپرمارکت ها را خریداری می کنیم، خوشبختانه به اشتراک گذاری برداشت با سازنده نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Cohort studies typically involve a large number of variables, noted Fabricant .
[ترجمه ترگمان]Fabricant اشاره کرد که مطالعات Cohort معمولا شامل تعداد زیادی از متغیرها هستند
[ترجمه گوگل]مطالعات Cohort به طور معمول شامل تعداد زیادی از متغیرها، Fabricant می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. "Disk drive " be in the earliest pilfer date person when circle advertises, offer free edition for trojan fabricant, if buy the home to feel pretty good, draw out money to buy VIP edition.
[ترجمه ترگمان]\"درایو دیسک\" در اولین فرد pilfer قرار دارد وقتی که دایره تبلیغ می کند، یک ویرایش رایگان برای trojan fabricant ارائه می کند، اگر خانه را بخرد تا احساس خوبی داشته باشد، برای خرید یک شماره افراد مهم پول تهیه کنید
[ترجمه گوگل]دیسک درایو در ابتدای تاریخ از بین بردن شخص هنگامی که دایره تبلیغاتی، ارائه نسخه رایگان برای تروجان ساخت، اگر خرید خانه به احساس بسیار خوب، جمع آوری پول برای خرید نسخه VIP
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Big recreation is a wide-open platform, the watch person of video also is fabricant .
[ترجمه ترگمان]تفریح بزرگ یک سکوی باز و باز است، که در آن شخص ویدیو نیز fabricant است
[ترجمه گوگل]تفریح ​​بزرگ یک پلت فرم گسترده است، فرد دیده بان از ویدئو نیز fabricant
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[نساجی] بافنده

به انگلیسی

• manufacturer

معنی یا پیشنهاد شما