برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1364 100 1

fy


مخفف: سال مالی، اف، تف، واى

بررسی کلمه fy

پسوند ( suffix )
(1) تعریف: to cause to become; give the attributes of.

- intensify
[ترجمه ترگمان] تشدید شود
[ترجمه گوگل] تشدید شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- mummify
[ترجمه ترگمان] مومیایی شدن
[ترجمه گوگل] مومیایی کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- gentrify
[ترجمه ترگمان] سر و سامون می‌گیری
[ترجمه گوگل] gentrify
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to be made; become.

- putrefy
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] بذرفی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه fy در جمله های نمونه

1. Fy Niwrnod i Gosodwch ddigwyddiadau bob dydd, fel mynd i'r ysgol a gwylio teledu, yn nhrefn amser.
[ترجمه ترگمان]Fy Niwrnod i dydd fel mynd i teledu gwylio gwylio،
[ترجمه گوگل]Fy Niwrnod I Gosodwch ddigwyddiadau bobdisd، fel mynd i'r ysgol a gwylio teledu، yn nhrefn amser
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Model YF 16 is a forming machine and FY 40 A is an upright one.
[ترجمه ترگمان]مدل YF ۱۶ یک ماشین شکل‌دهنده است و سال مالی ۴۰ A عمودی است
[ترجمه گوگل]مدل YF 16 یک دستگاه تشکیل دهنده است و FY 40 A یک قدم درست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Low rate production is scheduled to begin in FY 9
[ترجمه ترگمان]تولید نرخ پایین قرار است در سال مالی ۹ شروع شود
[ترجمه گوگل]تولید ناچیز در ماه فوریه آغاز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The yield strength fy of reinforcement is used in design.
[ترجمه ترگمان]مقاومت در برابر نیروی مقاومت در طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]راندمان عملکرد Fy در طراحی استفاده می شود
[ترجمه ...

fy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
پسوند) شدن، کردن
Verb fy
Verb ify
مثل:
Putrefy فاسد کردن، فاسد شدن، پوساندن!
Citify شهری شدن!
Beautify زیبا شدن، زیبا کردن، زینت کردن!
Solidify منسجم کردن، منسجم شدن!
I'm slowly adidas-ifying
کم کم دارم آدیداسي/ آدیداس پوش میشم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fy
کلمه : fy
املای فارسی : فی
اشتباه تایپی : بغ
عکس fy : در گوگل

آیا معنی fy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )