برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1465 100 1

futurism

/ˈfjuːt͡ʃəˌrɪzəm/ /ˈfjuːt͡ʃərɪzəm/

معنی: اینده گرایی، عقیده به اخرت
معانی دیگر: (جنبشی که توسط نقاشان ایتالیایی کمی پیش از جنگ جهانی اول در مخالفت با سنت گرایی هنری آغاز شد) آینده گرایی، فوتوریسم، اعتقاد بوقوع پیشگویی های کتاب مقدس، خیال پرستی utopianism

بررسی کلمه futurism

اسم ( noun )
مشتقات: futurist (n.)
• : تعریف: (sometimes cap.) a theory of art and life that predicts a society of increased mechanization, power, speed, and alienation.

واژه futurism در جمله های نمونه

1. The result is that any notion of musical futurism has fallen into abeyance.
[ترجمه ترگمان]نتیجه این است که هر گونه اندیشه of در موسیقی به حال تعلیق درآمده است
[ترجمه گوگل]نتیجه این است که هر مفهومی از آینده گرایی موسیقی به تعلیق افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In 1911 Marinetti, the literary founder of Futurism, helped organize an exhibition of the Bragaglia brothers' photographs in Rome.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۱۱ Marinetti،، بنیانگذار ادبی of، به سازمان دهی نمایشگاهی از برادران Bragaglia در رم کمک کرد
[ترجمه گوگل]در سال 1911، مینینتی، بنیانگذار ادبیات آئوتوریسم، به برگزاری نمایشگاه عکسهای برادران بروگا در رم کمک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Futurism Effects of parallax have influenced the work of many twentieth century artists.
[ترجمه ترگمان]آثار اختلاف منظر اختلاف منظر بر کار بسیاری از هنرمندان قرن بیستم تاثیر گذاشته‌است
[ترجمه گوگل]آینده گرایی اثر اختلاف منظر بر کار بسیاری از هنرمندان قرن بیستم تاثیر گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Morris aimed for a balance of futurism and nostalgia ...

مترادف futurism

اینده گرایی (اسم)
futurism
عقیده به اخرت (اسم)
futurism

معنی کلمه futurism به انگلیسی

futurism
• modern art movement characterized by the attempt to depict motion by means of cubist forms (originated in italy in the early 1900's)

futurism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هومان معمارباشی
این واژه توسط Filippo Tommaso Marinetti در سال 1909 استفاده شد. این کلمه از یک اسم و یک پسوند ساخته شده است. future ism. که future در زبان سانسکریت (भावयति (bhavati به معنی (شدن، به وقوع پیوستن) می باشد. در زبان یونانی φύσις (پیسیس) به معنی رشد کردن است.
پسوند ism از پسوند یونانی isma می آید که خود نیز از پسوند هندی اروپایی پیشین idy�ti- می آید که امروزه در زبان انگلیسی ise یا ize می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی futurism
کلمه : futurism
املای فارسی : فوتوریسم
اشتباه تایپی : بعفعقهسئ
عکس futurism : در گوگل

آیا معنی futurism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران