برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

future tense

بررسی کلمه future tense

اسم ( noun )
• : تعریف: a form of a verb that shows that something will happen or a condition will exist in the future. In the sentence "We will go to the zoo," "will go" is in the future tense.

معنی کلمه future tense به انگلیسی

future tense
• form of a verb expressing action yet to come (grammar)
• in grammar, the future tense is used to refer to things that will come after the present.

future tense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانیال
فعل آینده
ابوالفضل بابایی
آینده پرتنش
شکیلا
زمان اینده
شکیلا
زمان اینده
علیرضایی شناس
زمان آینده
...
زمان اینده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی future tense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )