برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

future perfect

/ˈfjuːt͡ʃərpərˈfekt/ /ˈfjuːt͡ʃəpəˈfekt/

(دستور زبان) آینده ی کامل، شامل زمان اینده نقلی که در انگلیس بصورت havewill و have shall ساخته میشودونشانه خاتمه عمل درزمان اینده میباشد

بررسی کلمه future perfect

اسم ( noun )
(1) تعریف: a verb tense that indicates that an action or state will be completed at some time before a moment in the future, as in "By then he will have realized his error".

(2) تعریف: a verb form in this tense, such as "will have realized".

معنی عبارات مرتبط با future perfect به فارسی

زمان اینده ای که انجام کاری پیش از وقت معینی پیش بینی میکند

future perfect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مهدی اکبری
ساختار will have been و shall have been برای
برای بازه زمانی بین اینده نزدیک و دور در اینده است

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی future perfect

کلمه : future perfect
املای فارسی : فیوچر پرفکت
اشتباه تایپی : بعفعقث حثقبثزف
عکس future perfect : در گوگل

آیا معنی future perfect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )