برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1388 100 1

furrow one's brows

معنی کلمه furrow one's brows به انگلیسی

furrow one's brows
• frown, wrinkle one's eyebrows (in effort or anger)

furrow one's brows را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
خم به ابرو آوردن، اخم کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی furrow one's brows مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )