برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

funding

/ˈfʌndɪŋ/ /ˈfʌndɪŋ/

سرمایه گذاری، تامین وجوه لازم، تامین بودجه

بررسی کلمه funding

اسم ( noun )
• : تعریف: the act or process of collecting and supplying money needed for a particular purpose or group, or the money that is supplied.

- A charity provided funding for a new garden on the hospital grounds.
[ترجمه ترگمان] یک موسسه خیریه برای یک باغ جدید در محوطه بیمارستان سرمایه‌گذاری کرده‌است
[ترجمه گوگل] یکی از موسسات خیریه بودجه ای برای یک باغ جدید در زمین های بیمارستان فراهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه funding در جمله های نمونه

1. funding
سرمایه گذاری،تامین وجوه لازم،تامین بودجه

2. who is funding it?
پول آن را چه کسی می‌دهد؟

3. Industrial sponsorship is a supplement to government funding.
[ترجمه ترگمان]حمایت صنعتی مکمل سرمایه‌گذاری دولت است
[ترجمه گوگل]حمایت صنعتی از مکمل تامین مالی دولت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Most students face the problem of funding themselves while they are studying.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از دانشجویان در حین تحصیل با مشکل تامین بودجه مواجه هستند
[ترجمه گوگل]اکثر دانش آموزان در حین تحصیل مشکلی دارند که خودشان را مالی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. When I brought up the question of funding, he quickly interjected that it had been settled.
[ترجمه ترگمان]وقتی مساله سرمایه‌گذاری را مطرح کردم، به سرعت به میان حرفش پرید که موضوع حل شده‌است
[ترجمه گوگل]وقتی که من سوال بودجه را مطرح کردم، او به سرعت متوجه شد که حل و فصل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه funding به انگلیسی

funding
• financing, supplying with money
government funding
• money provided by the government
lack of funding
• absence of funding, lack of financial backing
project funding
• money set aside to support a project

funding را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

b.kh
تامین مالی
زینب زرمسلک
تامین بودجه/ وجه، تامین مالی
سجاد صالحی
تامین مالی
مباحث تامین مالی = funding discussions

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی funding

کلمه : funding
املای فارسی : فاندینگ
اشتباه تایپی : بعدیهدل
عکس funding : در گوگل

آیا معنی funding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )