برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

functionality

/ˌfʌŋkʃəˈnæləti/ /ˌfʌŋkʃəˈnæləti/

(noun) کارآمدی، قابلیت، نقشمندی، کارکرد داشتن

بررسی کلمه functionality

اسم ( noun )
• : تعریف: capability, esp. the specific operations that a software program, computer, or other electronic device is able to carry out.

واژه functionality در جمله های نمونه

1. Manufacturing processes may be affected by the functionality of the product.
[ترجمه ترگمان]فرآیندهای ساخت ممکن است تحت‌تاثیر عملکرد محصول قرار بگیرند
[ترجمه گوگل]فرایندهای تولید ممکن است تحت تاثیر عملکرد محصول قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This may include a printed manual, extra functionality in the registered version and product support by telephone or fax.
[ترجمه ترگمان]این می‌تواند شامل یک دفترچه راهنمای چاپ، عملکرد اضافی در نسخه ثبت‌شده و پشتیبانی محصول از طریق تلفن یا فکس باشد
[ترجمه گوگل]این ممکن است شامل یک کتابچه راهنمای چاپی، قابلیت های اضافی در نسخه ثبت شده و پشتیبانی محصول از طریق تلفن یا فکس باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Samples are separated according to functionality or chemical composition as well as molar mass.
[ترجمه ترگمان]نمونه‌ها براساس کارکرد یا ترکیب شیمیایی و جرم مولی از هم جدا شده‌اند
[ترجمه گوگل]نمونه ها بر اساس عملکرد و یا ترکیب شیمیایی و همچنین توده مولر جدا می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They hope to achieve the functionality of the vertebrate brai ...

معنی functionality در دیکشنری تخصصی

functionality
[شیمی] عاملیت
[پلیمر] عاملیت

معنی کلمه functionality به انگلیسی

functionality
• quality of being functional, usefulness; quality of working properly
functionality issues
• issues related to the usefulness (of something), matters related to a function (of something)

functionality را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fati
قابلیت
گندم
عملکرد
الهه
از لحاظ عملکرد(ی)
Reza
کاربرد
Ahmad
(تخصصی کامپیوتر)
یک رنج از توابع که کامپیوترها یا سیستم های الکترونیکی می توانند اجرا کنند.
مهدی باقری
کاربردی بودن
🌀👑❄⚡🌊🌟 Dark Light 🌟🌊⚡❄👑🌀
قابلیت-کارآمدی (n)
All permissions requested by this app are needed for specific functionalities

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی functionality

کلمه : functionality
املای فارسی : فونکتینلیتی
اشتباه تایپی : بعدزفهخدشمهفغ
عکس functionality : در گوگل

آیا معنی functionality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )