برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1396 100 1

fuel rod


(در واکنشگرهای اتمی) سوخت میله (میله ای که حاوی سوخت اتمی است)، میله ی سوخت

بررسی کلمه fuel rod

اسم ( noun )
• : تعریف: a rod-shaped unit that contains nuclear fuel such as plutonium or uranium.

واژه fuel rod در جمله های نمونه

1. The leaking fuel rods will be encapsulated in lead.
[ترجمه ترگمان]میله‌های سوخت نشت دار در سرب دفن خواهند شد
[ترجمه گوگل]میله های سوخت نشتی در سرب قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I agreed to get photos of the fuel rods for the Union in Washington.
[ترجمه ترگمان]من موافقت کردم که از میله‌های سوخت برای اتحادیه در واشنگتن عکس بگیرم
[ترجمه گوگل]من موافقت کردم عکس از میله های سوخت برای اتحادیه در واشنگتن دریافت کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We put uranium into the fuel rods.
[ترجمه ترگمان]ما اورانیوم را به میله‌های سوخت وارد می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما اورانیوم را در میله های سوخت قرار می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Energy Department officials say nuclear fuel rods have been safely transported for decades.
[ترجمه ترگمان]مقامات وزارت انرژی می‌گویند که میله‌های سوخت هسته‌ای برای دهه‌ها به طور ایمن انتقال داده شده‌اند
[ترجمه گوگل]مقامات وزارت انرژی ادعا می کنند که میله های سوخت هسته ای برای دهه ها به ...

fuel rod را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fuel rod
کلمه : fuel rod
املای فارسی : فیول رود
اشتباه تایپی : بعثم قخی
عکس fuel rod : در گوگل

آیا معنی fuel rod مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )