برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1460 100 1

front porch

معنی front porch در دیکشنری تخصصی

front porch
[برق و الکترونیک] ایوان جلویی بخشب از سیگنال مخلوط تصویر که بین لبه ی بالا رونده ی پالس محور افقی و لبه ی بالا رونده ی پالس متناظر همزمانی قرار دارد. در آستاندارد تلویزیونی امریکا ، طول زمانی ایوان جلویی 1/27 میکرومتر است.

front porch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی فاطمی
جلوی درب ورودی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی front porch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران