برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1400 100 1

from scratch


1- از آغاز، از اول 2- از هیچ، بدون پول یا منابع

بررسی کلمه from scratch

عبارت ( phrase )
• : تعریف: from the very beginning.

- We must start the work again from scratch.
[ترجمه ترگمان] باید دوباره کار رو از اول شروع کنیم
[ترجمه گوگل] ما باید دوباره کار را از ابتدا آغاز کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه from scratch در جمله های نمونه

1. Ben built the shed from scratch.
[ترجمه ترگمان]بن اون آلونک رو از اول درست کرد
[ترجمه گوگل]بن برف را از ابتدا ساخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Effectively, we have to start again from scratch.
[ترجمه ترگمان]به طور موثر، ما باید دوباره از اول شروع کنیم
[ترجمه گوگل]در واقع، باید دوباره از ابتدا شروع کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Building a home from scratch can be both exciting and challenging.
[ترجمه ترگمان]ایجاد یک خانه از نو می‌تواند هم هیجان‌انگیز و هم چالش برانگیز باشد
[ترجمه گوگل]ساخت یک خانه از ابتدا می تواند هیجان انگیز و چالش برانگیز باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We started from scratch with no preconceived ideas.
[ترجمه ترگمان]ما از ابتدا با هیچ ایده preconceived شروع کردیم
[ترجمه گوگل]ما از ابتدا بدون هیچ ایده پیشگام آغاز کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با from scratch به فارسی

معنی کلمه from scratch به انگلیسی

start from scratch
• begin from zero, begin with nothing
started from scratch
• had nothing when he began, began without any resources

from scratch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M.H.G HACKER
شروع از اول بدون هیچ چیزی _ از صفر شروع کرد
کاربر آبادیس
از صفر
از اول
از ابتدا
از آغاز
عاطفه انارکی
یاد گرفتن چیزی از اولش
If I go to France ,I 'll have to learn
France from scratch
اگر به فرانسه بروم ،زبانشان رو باید از اولش یاد بگیرم
علی فرهادی
از بیخ و بُن،از کف کف،از مرحله اول ،
غزال سرخ
از اساس
از بنیان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی from scratch
کلمه : From scratch
املای فارسی : فروم سکرتچ
اشتباه تایپی : بقخئ سزقشفزا
عکس From scratch : در گوگل

آیا معنی from scratch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )