برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
from - one - to - the - next

from one to the next

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): برای بیان تغییر سریع چیزی. (از... به....)

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/from-one-day-to-the-next

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی from one to the next مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )