برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
from - now
شبکه مترجمین ایران

from now

from now را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
از اکنون به بعد، آینده
صبایی
بعد (با در نظر گرفتن زمان فعلی به عنوان مبدا زمانی)
half an hour from now,... نیم ساعت بعد....
Dark Light
From now we are not friends anymore : از الان دیگه رفاقتی بینمون نیست (با هم دیگه دوست نیستیم)
Dark Light
? Ten years from now where would you be : ده سال دیگه کجایی توی زندگیت ؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی from now مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )