برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

from dan to beersheba


1- (انجیل) از یک سوی اسرائیل تا سوی دیگر 2- سرتاسر، همه جا، از یک سو به سوی دیگر

from dan to beersheba را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی from dan to beersheba

کلمه : from dan to beersheba
املای فارسی : فروم دن تو بئرشبع
اشتباه تایپی : بقخئ یشد فخ ذثثقساثذش
عکس from dan to beersheba : در گوگل

آیا معنی from dan to beersheba مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )