برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
from - coast - to - coast
شبکه مترجمین ایران

from coast to coast


کران تا کران، از یک سو به سوی دیگر (کشور)

from coast to coast را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی from coast to coast

کلمه : from coast to coast
املای فارسی : فروم کست تو
اشتباه تایپی : بقخئ زخشسف فخ زخشسف
عکس from coast to coast : در گوگل

آیا معنی from coast to coast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )